(nazad)

BIO-BIBLIOGRAFIJA
 
 

(Priredila Jasmina Mihajlovic)
KNJIGE MILORADA PAVICA

1. Palimpsesti, pesme, Beograd, Nolit, 1967, 63 str.
2. Istorija srpske knjizevnosti baroknog doba, Beograd, Nolit, 1970, 527 str.
3. Mesecev kamen, pesme, Beograd, Nolit, 1971, 118 str.
4. Vojislav Ilic i evropsko pesništvo, Novi Sad, Matica srpska, 1971, 367 str.
5. Gavril Stefanovic Venclovic, Beograd, Srpska knjizevna zadruga, 1972, 326 str.
6. Vojislav Ilic, njegovo vreme i delo, Beograd, Prosveta, 1972, 346 str.
7. Gvozdena zavesa, price, Novi Sad, Matica srpska, 1973, 222 str.
8. Jezicko pamcenje i pesnicki oblik, ogledi, Novi Sad, Matica srpska 1976, 429 str. 
9. Konji svetoga Marka, price, Beograd, Prosveta, 1976, 159 str.
10. Istorija srpske knjizevnosti klasicizma i predromantizma, Beograd, Nolit, 1979, 571 strana.
11. Ruski hrt, price, Beograd, Slovo ljubve, 1979, 215 str.
12. Nove beogradske price, Beograd, Nolit, 1981, 360 str.
13. Duše se kupaju poslednji put, pesme i proza, Novi Sad, Matica srpska, 1982, 145 str.
14. Radjanje nove srpske knjizevnosti, Beograd, Srpska knjizevna zadruga, 1983, 631 strana.
15. Hazarski recnik. Roman-leksikon u 100.000 reci, Beograd, Prosveta, 1984, 242 str.
16. Istorija, stalez i stil, ogledi, Novi Sad, Matica srpska, 1985, 281 str.
17. Predeo slikan cajem, roman, Beograd, Prosveta, 1988, 375 (525) str.
18. Izvrnuta rukavica, price, Novi Sad, Matica srpska, 1989, 180 str.
19. Kratka istorija Beograda / A Short History of Belgrade, Beograd, Prosveta, 1990, 68 strana.
20. Unutrašnja strana vetra ili roman o Heri i Leandru, Beograd, Prosveta, 1991, 115 + 98 strana.
21. Istorija srpske knjizevnosti (Barok, Klasicizam, Predromantizam),Beograd, Dosije, Naucna knjiga, 1991, 225 + 181 +181 str.
22. Zauvek i dan više. Pozorišni jelovnik, Bata, North American, Orbis, Beograd 1993, 134 strana. 
23. Poslednja ljubav u Carigradu. Prirucnik za gatanje, tarot-roman, Beograd, Prosveta, 1994, 195 str.
24. Šešir od riblje koze. Ljubavna prica, Beograd, Agencija Draganic, 1996, 78 str.
? SABRANA DELA 1-7, Beograd, Prosveta, 1990. 
? SABRANA DELA 1-10, Beograd, Agencija Draganic, 1996. 

BIOGRAFIJA MILORADA PAVICA
              
              Milorad Pavic je rodjen u Beogradu 15. X 1929. godine u znaku Vage (ascendent Škorpija, u asteckom horoskopu Zmija). Tu je 1949. završio srednju školu, a 1954. diplomirao na odseku za Jugoslovenske knjizevnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu (profesori: Aleksandar Belic, Kiril Taranovski, Petar Kolendic). Godine 1949. pocinje da objavljuje, a 1954. "Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor" štampaju njegove prve naucne radove. Studirao je jedno vreme i muziku na solistickom odseku za violinu srednje muzicke škole pri Muzickoj akademiji u Beogradu (profesor Milan Dimitrijevic). Postdiplomske studije završio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
              Doktorirao je na Sveucilištu u Zagrebu 1966. s temom iz uporedne knjizevnosti "Vojislav Ilic i evropsko pesništvo", jer mu u Beogradu, Sarajevu i Ljubljani nisu hteli prihvatiti prijavu za odbranu doktorske teze. Godine 1958. zapošljava se u knjizevnoj redakciji Radio Beograda (vodi knjizevnu, muzicku, likovnu i pozorišnu hroniku). Sprema serije emisija "Muzika sa slika" i "Hiljadu godina lirike"; u ovoj drugoj, u desetak celosatnih emisija, prati radjanje poezije na neklasicnim, vernakularnim jezicima Evrope. Godine 1963. zapošljava se u Izdavackom preduzecu Prosveta i uredjuje biblioteke "Srpski pisci", "Sabrana dela Vuka Karadzica", "Plave brazde" i "Savremeni strani pisci". Tokom ovog razdoblja i kasnije davao je saopštenja ili kao gostujuci profesor predavao u inostranstvu: najpre na Novoj Sorboni u Parizu, gde je dao predavanja o razvoju srpske versifikacije (objavljena na francuskom) i kasnije u Becu, Veneciji, Beladju, Moskvi, Lenjingradu, Frajburgu, Regensburgu, Getingenu, Padovi, itd. Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu biran je 1974. godine za vanrednog, a 1977. za redovnog profesora na Institutu za jugoslovenske knjizevnosti i opštu knjizevnost. Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu bio je 1977-1979. Godine 1982. prelazi na Filozofski fakultet u Beogradu, gde je na Odeljenju za istoriju predavao istoriju kulture jugoslovenskih naroda u novom veku. Pavic nikada nije predavao istoriju srpske knjizevnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu i nikada nije mogao da predaje iz svojih udzbenika, iz kojih su drugi predavali i u zemlji i u inostranstvu. Za redovnog clana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1991. godine. Pavic govori francuski, engleski, ruski i po potrebi nemacki. 
              Milorad Pavic je clan srpskog ogranka PEN-a i clan Société Européenne de Culture. Bio je predsednik English Spiking Union za Jugoslaviju i predsednik Srpsko-ukrajinskog društva. Clan je medjunarodnog saveta casopisa "Inostranna literatura" u Moskvi. 
              Princ Aleksandar, prestolonaslednik srpske kraljevske dinastije Karadjordjevica imenovao ga je 1992. za clana Krunskog saveta. 
 

              // Projekat Rastko / Knjizevnost / Milorad Pavic / Bio-bibliografija //